VIP KUPAC

U toku jedne kalendarske godine ćemo evidentirati sve Vaše kupovine foto albuma do trenutka ostvarivanja minimalnog iznosa za sticanje povlašćenog VIP  statusa. Kada sumarni iznos Vaših kupovina bude minimalnih 50.000 dinara, ostvarujete VIP status i pravo na popust od 5% na sve Vaše kupovine tokom perioda od narednih 12 meseci. Ukoliko ostvarite kupovine u iznosu od 100.000 dinara, ostvarujete pravo na popust od 10% na sve Vaše kupovine tokom perioda od narednih 12 meseci.

Ukoliko u godini važenja kartice za kupovinu foto albuma, ostvarite ukupnu kupovinu veću od 50.000 odnosno 100.000 dinara, status VIP kupca  Vam se automatski produžava.

Sve novosti o kolekcijama, akcijama i dešavanjima u Andora tim možete pratiti na:

Facebook: Foto album Andora tim
Instagram: Andora tim
WEB: www.andoratim.rs

 

Vaš „ANDORA TIM“


Copyright © 2020 ANDORA tim